วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ขนมไทยประเภทเชื่อม

จาวตาลเชื่อม
       จาวตาลเชื่อม เป็นขนมที่ใช้จาวตาลและน้ำตาลทรายเป็นหลัก โดยการเคี่ยวน้ำเชื่อมให้ใสโดยใช้ไฟอ่อน แล้วใส่จาวตาลลงไป เคี่ยวต่อจนน้ำเชื่อมใสเหนียวเป็นเงามันวาว เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นและใช้เป็นขนมที่รับประทานได้ทั่วไป หรือใช้ประกอบกับขนมอย่างอื่น เช่น ทำเป็นหน้าข้าวเหนียวมูน เรียกว่า ข้าวเหนียวลูกตาล


วิธีการทำ


สาเกเชื่อม
       สาเกเชื่อมเป็นขนมเชื่อมที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นหลักเช่นกันและมีกรรมวิธีการทำทำนองเดียวกับขนมเชื่อมทั่วๆไปแต่จะต้องเลือกสาเกข้าวเหนียว และจะต้องแช่ด้วยน้ำปูนใสจึงจะทำให้นุ่มเหนียว น่ารับประทาน ใช้เป็นขนมที่รับประทานทั่วไปและใช้สำหรับทำบุญตักบาตร


วิธีการทำ
พุทราเชื่อม
       พุทราเชื่อม เป็นการถนอมผลไม้แบบหนึ่งให้มีความหลากหลายของชนิดอาหารและสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น นิยมใช้รับประทานกับน้ำแข็งใสและน้ำเชื่อม

1 ความคิดเห็น: