วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

ขนมไทยประเภทกวน

จ่ามงกุฏ
         จ่ามงกุฎเป็นขนมไทยโบราณที่หารับประทาน ได้ยากใช้เวลาในการทำนานสมัยโบราณจัด เป็นขนมในราชสำนักเป็นเครื่องเสวยสำหรับ ถวายพระเจ้าแผ่นดินดังพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ ชมเครื่องคาวหวานในรัชกาลที่2กล่าวถึงขนม จ่ามงกุฎว่า"งามจริงจ่ามงกุฎใส่ชื่อดุจมงกุฎทองเรียมร่ำคำนึงปองสะอิ้งน้องนั้นเคยยล"


วิธีการทำ
ขนมเปียกปูน
        เปียกปูน เป็นขนมกวนที่มีส่วนผสมคือ แป้งน้ำตาลและน้ำปูนใสเป็นหลัก กวนโดยใช้ไฟแรงจนถึงไฟปานกลางให้มีลักษณะข้นและเหนียว นิยมใส่สีเขียวจากใบเตยและสีดำจากเปลือกมะพร้าวเผา เป็นขนมที่นิยมรับประทานหลังอาหารมื้อเย็นและในพิธีอวมงคลตะโก้

       ตะโก้ เป็นขนมที่มีส่วนผสม คือแป้งกะทิและน้ำตาลทรายเป็นหลัก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวขนมเป็นแป้งและน้ำตาล และส่วนหน้าขนมเป็นกะทิ แป้งและเกลือส่วนผสมของตัวขนมสามารถผสมวัตถุดิบ อื่นเพื่อให้เกิดรสชาติที่หลากหลาย เช่น แห้วข้าวโพด เผือกหรือจะเพิ่มสีเขียวของใบเตย และมีชื่อเรียกตาม วัตถุดิบที่ผสมลงไป เช่น ตะโก้แห้ว ตะโก้เผือก เป็นต้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น